NABAVKE

Plan javnih nabavki za 2021.god

Plan javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021.god

Prva izmena plana nabavki za 2021.god 

Prva izmena plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021.god

Druga izmena plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021.god

Odluka NO - druga izmena plana javnih nabavki za 2021.god

Druga izmena plana javnih nabavki za 2021.god

Odluka No - treća izmena plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021.god

Treća izmena plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021.god

Cetvrta izmena plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021.god

 

Javne nabavke - 2022.godina

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022.godinu

Plan javnih nabavki za 2022.godinu

Odluka o usvajanju plana nabavki za 2022.godinu

I izmena plana nabavki za 2022.godinu

Odluka o usvajanju I izmene plana nabavki za 2022.godinu

I izmena plana nabavki za koje se zakon ne primenjuje

Odluka o usvajanju I izmene plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje

II izmena plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje

Odluka o usvajanju II izmene plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje

III izmena plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje

Odluka o usvajanju III izmene plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje

IV izmena plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje

Odluka o usvajanju IV izmene plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje

III izmena plana nabavki za 2022.god

Odluka o usvaja nju III izmene plana nabavki za 2022.god

Odluka o usvajanju V izmena plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje

V izmena plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje

Odluka o usvajanju VI izmene plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje

VI izmena plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje

IV izmena plana nabavki za 2022.god

Odluka o usvajanju IV izmene plana nabavki za 2022.god

 

Javne nabavke - 2023.godina

Plan javnih nabavki za 2023.god

Plan javnih nabavki za 2023.god na koje se zakon ne primenjuje

Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2023.god

I izmena plana javnih nabavki za 2023.god

I izmena plana javnih nabavki na koje see zakon ne primenjuje za 2023.god

Odluka o usvajanju I izmene plana javnih nabavki za 2023.god

II izmena plana javnih nabavki za 2023.god

Odluka o usvajanju II izmene plana javnih nabavki za 2023.god

II izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2023.god

Odluka o usvajanju II izmene plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2023.god

III izmena plana javnih nabavki za 2023.god

Odluka o usvajanju III izmene plana javnih nabavki

III izmena plana nabavki na koje se zakon ne pimenjuje za 2023.god

Odluka o usvajanju III izemene plana nabavki na koju se zakon ne promenjuje za 2023.god

IV izmena plana javnih nabavki za 2023.god

Odluka o usvajanju IV izmena plana nabavki za 2023.god

IV izmena plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2023.god

Odluka o usvajanju IV izmene plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2023.god

V izmena plana javnih nabavki za 2023.god

Odluka o usvajanju V izmene plana javnih nabavki za 2023.god

VI izmena plana javnih nabavki za 2023.god

odluka o usvajanju VI izmene plana javnih nabavki za 2023.god

 

Javne nabavke - 2024.godina

 

Plan javnih nabavki za 2024.godinu

Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2024.god