Važno obaveštenje

2021-07-06 09:16:38

Poštovani građani,

Trenutno raspoložive količine sirove vode iznose 35 l/s. Potrebe svih potrošača na centralnom vodovodu prosečno iznose 40 - 45 l/s.

Uzrok novonastale situacije leži u ekstremno lošem hidrološkom periodu u proteklih par meseci, sa kulminacijom u poslednjih deset dana kada se temperatura nije spuštala ispod 38 stepeni. U takvim uslovima, zabeležena je enormna potrošnja vode usled nenamenskog korišćenja na preko 45 l/s.

I pored uključivanja svih raspoloživih kapaciteta, došli smo u situaciju da je neophodno da nastavimo sa 48-časovnim restrikcijama prema selima.

Za sada, navedeni režim isključenja omogućava stabilnost vodovodnog sistema i biće na snazi do promene hidroloških uslova. Ukoliko se pogoršaju hidrološki uslovi radikalizovaće se restriktivne mere. Sa poboljšanjem, doći će do relaksacije mera.

Takođe, apelujemo na građane da racionalno koriste vodu i uzdržavaju se od nenamenskog trošenja (punjenja bazena ili zalivanja bašte pitkom vodom iz vodosnabdevanja).

Molimo, podelite stranicu kako bi ove informacije došle do što većeg broja naših građana.