Važno obaveštenje za 06.11.2022.god

2022-11-06 09:49:11

Dana 06.11.2022.god. od 11h-11h narednog dana,na sistem vodosnabdevanja će biti priključeno selo Lipovac.