Važno obaveštenje - pucanje vodovodne cevi u Vagancu

2022-08-01 13:43:41

Zbog pucanja cevi u Vagancu, prekinuta je distribucija vode za Mitrovčić i Vaganac.

U toku je sanacija.