Реконструкцијa компензационог базена за евакуацију и одлагање муља са филтерских испуна на ПППВ

2022-05-10 11:42:37

У току су радови на „Реконструкцији компензационог базена за евакуација и одлагање муља са филтерских испуна на ПППВ у Јарменовцима“.  Пројекат се рализује из буџета општине Топола и представља другу фазу унапређења рада технолошког процеса на ПППВ у Јарменовцима.

Прва фаза је реализована у току 2021 године, када је извршена комплетна реконструкција Реактора – таложника на ПППВ чиме  је продужен радни век самог објекта и оптимизовао рад у технолошком смислу.

Другом фазом која обухвата напред наведену реконструкцију компензационог базена постижу се два циља:

  1. Врши се рецирулација утрошене воде од процеса прања филтерских испуна (која износи на дневном нивоу око 100м3) и поново враћа на почетак технолошког процеса, чиме се постиже значајна уштеда воде у летњим месецима,
  2. Издваја се муљ од процеса прања и депортује до ППОВ у Тополи чиме се даје значајан допринос еколошком аспекту, односно не врши се оптерећење водотока (Јарменовачке реке) чиме се даје значајан допринос очувању водених ексистема.

Извођач радова је предузеће ХИКОН МК ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О из Ћуприје

Стручни надзор над радовима је поверен Ненаду Марковићу, д.и.г.

Радови су започети 27.04.2022. године, са роком завршетка до 15.06.2022. године.