RECIKLAŽA

2020-06-19 10:50:15

U SARADNJI SA SEKO PAK, JKSP TOPOLA ZAPOČINJE UVOĐENJE EU STANDARDA U RECIKLAŽU AMBALAŽNOG OTPADA.

OČEKUJEMO DOBAR ODZIV GRAĐANA I PRIVREDNIH SUBJEKATA, KAKO BI SMO UNAPREDILI ŽIVOT I RAD GRAĐANA NAŠEG MALOG GRADA.

I PORED IZUZETNO LOŠIH USLOVA ZA POSLOVANJE U OBLASTI RECIKLAŽE U SRBIJI, OPŠTINA TOPOLA I JKSP TOPOLA ULOŽIĆE ZNAČAJNE NAPORE I RESURSE, RADI OČUVANJA I UNAPREĐENJA NAŠE ŽIVOTNE SREDINE, RAZVOJA TURIZMA I EKOLOŠKE SVESTI.

PRIMARNOM SELEKCIJOM OTPADA, SMANJIĆE SE KOLIČINA NESORTIRANOG I DEPONOVANOG KOMUNALNOG OTPADA.