ПРОЛЕЋНО СРЕЂИВАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА У МЗ БЛАЗНАВА

2022-05-09 13:30:05

Завршене су прва и друга фаза радова на уређењу некатегорисаног пута у дужини од 5км уз додавање и разастирање каменог агрегата и чишћење самих водозахвата од наноса материјала унутар филтера захваљујући чему је вода кренула у систем и дошло је до пуњења резервоара у МЗ Блазнава.

У току је трећа фаза сређивања регулационих шахти од изворишта до самог прихватног резервоара.

Последња четврта фаза ће обухватити сређивање резервоара, испирање од талога и муља као и варење и фарбање металних површина.