PLAN VODOSNABDEVANJA

2019-08-26 13:01:04

INFORMACIJA O VODOSNABDEVANJU ZA 26 - 30. AVGUST 2019

REZERVE PIJAĆE VODE SU U "CRVENOJ ZONI"!

Svi korisnici u seoskim naseljima biće priključeni na sistem vodosnabdevanja dana 27.08 u 08 časova u trajanju od 24 časa, odnosno 48 časova u Žabaru.

Urbani deo Topole neće imati vodu u periodu od 22-06 časova, tokom noći 26/27.08.

Detalji se nalazi na dnu stranice.

 

ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ НА ДАН 26.08.2019 У 900

 

Увидом у доток, потрошњу и резерве пијаће воде у резервоарима, могуће је сачинити релативно поуздан план водоснабдевања.

Доток са свих изворишта из Јарменоваца износи 22 l/s, а са градских изворишта 10 l/s. Дакле, површински и дубински извори убрзано смањују издашност.

Потрошња пијаће воде се не смањује, већ има и тенденцију пораста, нарочито након успостављања водоснабдевања, због захватања великих количина резерви. Тада ниво у R0 опадне за 1 метар. Урбани део Тополе, такође, не смањује потрошњу. Због често лоших инсталација (најчешће приватних) и хидрауличких удара у периоду рестрикција, смањеног дотока, а високе потрошње, веома су честе хаварије, које додатно отежавају ситуацију.

Дана 26.08.2019. године у 9 часова резерве пијаће воде у резервоару R0 износе 3,6 метара, што је „црвена зона“, јер минимални радни ниво износи 2,5 метара. У случају хаварије на цевоводу, може доћи до потпуне обуставе водоснабдевања за све кориснике.

У ситуацији рестрикција у сеоским насељима, ниво R0 у току дана опада за 0,2 метра, а у току ноћи се то компензује, па рестрикције само у сеоским насељима не могу да поправе ниво резерви, посебно имајући у виду даље опадање дотока.

Идентификована је и хаварија на инсталацијама промера Ø80 у улици 12. октобра. Очекује се да ће квар бити отклоњен у току дана 26.08, те да неће изазвати веће последице на стање резерви.

 

ПЛАН МЕРА ЗА ПЕРИОД 26-30.08.2019

 

Како би се резерве пијаће воде повећале и избегла ситуација угрожавања целокупног система, услед хаварије или непредвиђених догађаја, неопходно је увести рестрикције и у урбаном делу Тополе.

Имајући у виду наведено и специфичности појединих насеља, израђен је план водоснабдевања за наредних 5 дана.

Виши делови села Жабаре (нарочито Пањевац) добијају воду са закашњењем од неколико до 24 часа, када је висока потрошња у нижим деловима, што је увек случај у време рестрикција, због наведеног захватања резерви. Због тога, ово насеље је стављено у режим 4-2, док су остала сеоска насеља у режиму 2-1.

Ова ситуација се може догодити и у Липовцу, у случају пражњења резервоара, што тренутно не очекујемо.

Једна од линија која напаја део Винче и Пласковца има сличан проблем, због малог промера, а великог броја корисника. Међутим, овде је проблем далеко мањи од делова Жабара и Липовца, у случају пражњења резервоара.

Како би били спремни за почетак школске године, рад вртића и друго, потребно је ниво резерви повећати до максимума.

Надамо се да ће овај план водоснабдевања дати очекиване резултате. У супротном, интервентно и примарно, наставити са ноћним рестрикцијама у урбаном делу Тополе и 28, 29 и 30. августа.

 

Водоснабдевање по данима:

Насеље

26.08

27.08

28.08

29.08

30.08

Топола

00-22

06-22

06-00

00-24

00-24

Жабаре

/

08-00

00-24

00-08

/

Липовац

/

08-00

00-08

/

08-00

Винча

/

08-00

00-08

/

08-00

Пласковац

/

08-00

00-08

/

08-00

Метеризе

/

08-00

00-08

/

08-00

Митровчић & Ваганац

/

08-00

00-08

/

08-00

 

НАПОМЕНЕ:

  1. Понављати апел корисницима да рационално и наменски троше пијаћу воду, те да не захватају велике количине резерви, јер став „троши док има“ доводи до ситуације да нико неће имати воде, због пражњења резерви;
  2. ХИТНО појачати инспекцијски надзор над наменским коришћењем воде за пиће, јер велики број грађана упућује примедбе на ову појаву, али несавесни грађани не сносе икакве последице.
  3. План објавити на интернет презентацијама, друштвеним мрежама и радио станицама.