PLAN VODOSNABDEVANJA 10.09-16.09.2019

2019-09-09 10:59:52

INFORMACIJA O VODOSNABDEVANJU ZA PERIOD 10.09 - 16.09.2019.

STABILNO SA PLANSKIM OBUSTAVAMA.

Korisnici u seoskim naseljima dobiće vodu u sredu 11.09, a u Žabaru neće imati vodu od utorka 10.09. do subote 14.10. Dakle, plan vodosnabdevanja ostaje isti - 2-1, a u Žabaru 4-2.

Urbani deo Topole neće imati vodu u noćnom terminu, samo ako nivo rezervi padne ispod 4m, o čemu ćemo Vas redovno obaveštavati.

Detalji se nalaze na dnu stranice.

 

ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ НА ДАН 09.09.2019 У 900

 Доток са свих изворишта из Јарменоваца износи 22 l/s, а са градских изворишта 8 l/s. Слаба киша, која је пала у суботу 07.09.2019. године, делимично је поправила ситуацију. Међутим, ефекат кише значајно је умањен високом мутноћом и нестанком струје на ПППВ у Јарменовцима.

 Потрошња пијаће воде у урбаном делу Тополе смањила се за додатних 2 l/s, па се доток приближава потрошњи, али је и даљи значајно мањи. Очекује се нагли пад дотока за 4 l/s наредних 1-2 дана, након цеђења кишнице.

Хаварије су огроман проблем. Екипе ЈКСП „Топола“ дневно отклањају и до 5 хаварија. Међутим, дневно се пријави и индетификује 6-8 хаварија. Узрок овако великог броја хаварија је старост водоводних линија и варијације притиска.

На главном цевоводу, потес Дубока у Винчи, идентификовано је цурење. Међутим, због малих резерви и дотока, отклањање квара на класичан начин довело би до потпуне обуставе водоснабдевања, на неколико дана. У току је израда специјалних спојки, које не постоје на тржишту, којима би могао да се отклони квар, без затварања воде на главном цевоводу.

 Дана 09.09.2019. године у 9 часова резерве пијаће воде у резервоару R0 износе 4,1 метара.

 

ПЛАН МЕРА ЗА ПЕРИОД 10.09-16.09.2019

 Претходни план водоснабдевања дао је очекиване резултате, те се ниво резерви одржавао изнад 4m. Није било ванредних обустава испоруке воде.

Потрошња током викенда је знатно већа, него током радних дана.

Обзиром на средњи ниво резерви, чињеницу да је потрошња и даље знатно већа од дотока, прогнозу хидролошке ситуације и температура, као и опасност од већих хаварија, императив је наставити са рестрикцијама у водоснабдевању.

Како је већ речено, досадањи планови су дали оптималне резултате, па ће даље мере бити исте – планско укључивање сеоских насеља у ритму 2-1, односно 4-2, а у случају пада резерви испод 4m обустава воде у Варош Тополи од 22-06 часова.

  

Водоснабдевање по данима:

Насеље

10.09

11.09

12.09

13.09

14.09

15.09

16.09

Жабаре

00-08

/

/

/

08-00

00-24

00-08

Липовац

/

08-00

00-08

/

08-00

00-08

/

Винча

/

08-00

00-08

/

08-00

00-08

/

Пласковац

/

08-00

00-08

/

08-00

00-08

/

Метеризе

/

08-00

00-08

/

08-00

00-08

/

Митровчић & Ваганац

/

08-00

00-08

/

08-00

00-08

/

 

НАПОМЕНЕ:

  1. Понављати апел корисницима да рационално и наменски троше пијаћу воду, те да не захватају велике количине резерви, јер став „троши док има“ доводи до ситуације да нико неће имати воде, због пражњења резерви;
  2. ХИТНО појачати инспекцијски надзор над наменским коришћењем воде за пиће, јер велики број грађана упућује примедбе на ову појаву, али несавесни грађани не сносе икакве последице.
  3. План објавити на интернет презентацијама, друштвеним мрежама и радио станицама.