PLAN MERA USLED SUŠE NA DAN 16.08.2017. GODINE

2017-08-16 09:40:26

Dana 16.08.2017. godine svi korisnici će imati vodu iz sistema JKSP "Topola" do 22h.

Ukoliko se voda bude racionalno koristila, restriktivne mere se neće primenjivati.

Unapred hvala,

Vaš JKSP "Topola"