PLAN MERA USLED SUŠE NA DAN 15.08.2017. GODINE

2017-08-15 10:04:39

Dana 15.08.2017. godine svi korisnici na sistemu JKSP "Topola" će imati vodu do 22h.

Stanje rezervi vode je na minimumu, pa molimo za racionalnu potrošnju.

Unapred hvala,

Vaš JKSP "Topola"