PLAN MERA USLED SUŠE na dan 08.08.2017.godine

2017-08-08 19:22:58

Dana 08.08.2017.godine vodu će sa sistema vodosnabdevanja JKSP „Topola“ imati:
1.    Žabare od 12h do 22h;
2.    Vaganac od 12h do 22h;
3.    Mitrovčić od 14h do 22h - ukoliko se stvore uslovi;
4.    Varoš Topola od 6h do 22h, a vikendom od 9h do 22h.
Ovaj plan je zasnovan na racionalnoj potrošnji vode. U slučaju prevelike potrošnje plan će biti hitno izmenjen.
Plan za naredni dan, biće objavljen 09.08.2017.godine do 8h.