NASTAVAK IZGRADNJE KIŠNE KANALIZACIJE DESPOTOVICA

2020-07-16 08:13:11

RADOVI NA IZGRADNJI KIŠNE KANALIZACIJE U NASELJU DESPOTOVICA SE NASTAVLJAJU, PO PLANU ZA 2020. GODINU.

OVO NASELJE SE JEDNO OD NAJUGROŽENIJIH OD ATMOSFERSKIH PADAVINA.

ZA POTPUNU FUNKCIONALNOST INSTALACIJA KIŠNE KANALIZACIJE I NESMETANO ODVIJANJE SAOBRAĆAJA, OD IZUZETNOG JE ZNAČAJA IZRADA ADEKVATNOG PROJEKTA SAOBRAĆAJNICA I REALIZACIJA ISTOG. USLED NEDOSTATKA OVOG PROJEKTA IZVOĐENJE RADOVA NA KIŠNOJ KANALIZACIJI JE OTEŽANO, A FUNKCIONALNOST INSTALACIJA SMANJENA (NIVELACIJA SLIVNIKA, DUBINA ŠAHTOVA, ODREĐIVANJE PADOVA I DRUGO).

NADAMO SE DA ĆE OPŠTINA TOPOLA HITNO PRISTUPITI IZRADI PROJEKTA SAOBRAĆANICA I REALIZOVATI ISTI U NAJKRAĆEM ROKU, KAKO BI GRAĐANI DOBILI PROPISNE PUTEVE I ULICE, A KIŠNA KANALIZACIJA PUNU FUNKCIONALNOST.