KANALIZACIJA ZA DEO NASELJA KAMENJAK

2020-10-06 09:20:57

JKSP "Topola" nastavlja radove na izgradnji fekalne kanalizacije za deo naselja Kamenjak, ispod OŠ "Karađorđe".

1 faza radova završena je u aprilu, a ova 2 faza omogućiće priključivanje 10 domaćinstava na sistem fekalne kanalizacije i prečistač otpadnih voda.