IZGRADNJA PUTA ZAGORICA - RAJKOVAC

2017-09-04 12:49:23

Završeni su radovi na obradi postojećeg kolovoza i nanošenju tucaničkog zastora na nekategorisanom putu Zagorica "Gaj" - Rajkovac u ukupnoj dužini 2370m.