Izgradnja makadamskog puta za Jasenicu u MZ Junkovac

2020-09-22 13:39:18

U toku su radovi na rehabilitaciji nekategorisanog puta za Jasenucu u MZ Junkovac (od Gemaljevića kuća) u ukupnoj dužini od 350m.