IZGRADNJA KIŠNE KANALIZACIJE U NASELJU DESPOTOVICA

2017-08-08 19:03:05

U 2017.godini je započeto sa izgradnjom kišne kanalizacije u naselju Despotovica u Topoli. Konfiguracija terena dozvoljava da se površinska voda može prikupiti rigolama, a potom cevima odvesti do kolektora. Površina sliva sa koje se očekuje priliv površinske vode je 132.550m2, a površina asfalta sa kojeg se prikuplja kišnica je 7.500m2. Dužina ulica u ovom zahvatu je oko 2.500m.
Nikoljska ulica u naselju Despotovica je početna tačka ovih radova.