DONACIJA VAŽNOG UREĐAJA ZA LABORATORIJU

2020-12-01 11:54:12

LABORATORIJA PPOV UNAPREĐENA JE DONACIJOM VAŽNOG I SKUPOG UREĐAJA FILTERFOTOMETAR photoLab® S12 - WTW

OVAJ UREĐAJ ĆE VIŠESTRUKO POVEĆATI BROJ ANALIZA I SKRATITI VREME DOBIJANJA REZULTATA RAZNIH PARAMETARA, BITNIH ZA PROCES PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA.

TIME ĆE SE OMOGUĆITI BRŽE REAGOVANJE NA PROMENE PARAMETARA, IZBEGATI INCIDENTI I STEPEN PREČIŠĆENOSTI OTPADNIH VODA, KOJE SE ISPUŠTAJU U REKU KAMENICU.

PPOV U TOPOLI VEĆ OSTVARUJE VISOK STEPEN PREČIŠĆENOSTI KOJI VARIRA OD 92-97%, ŠTO JE SAM VRH RADA U SRBIJI, A POTPUNO U OKVIRIMA STANDARDA EU.

Donaciju je obezbedilo preduzeće "Saint Gobain" doo Beograd, koje je značajan korisnik našeg sistema odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.

JKSP "Topola" se, ovom prilikom, zahvaljuje "Saint Gobain" doo Beograd, koje je u nekoliko navrata pomagalo PPOV u Topoli, a radi zaštite i unapređivanja životne sredine.