Dodatno obaveštenje za 01.11.2022.god

2022-11-01 14:53:19

Dana 01.11.2022.god. od 22h-06h sa sistema vodosnabdvanja se isključuje Varoš Topola