Cisterna sa vodom za piće - MZ Žabare

2021-08-04 08:41:46

Cisterna sa vodom za piće će viti obezbeđena za Žabare, prema rasporedu koji je usaglašen sa predsednikom Mesne zajednice:

8h - Panjevac

9h - Čalane

10h - Uroševići

11h - Brkići

12h - pored prodavnice u centru sela

Po pražnjenju cisterne, moguća su neznatna odstupanja od datog rasporeda zbog dodatnog punjenja. Molimo za strpljenje. Cisterna će biti na raspolaganju od 8h do 14h.

Molimo meštane sela koji prate elektronske objave da obaveste svoje komšije kako bi što više ljudi moglo da natoči vodu za piće, i da pomognu starijim komšijama točenjem balona i za njih.

Meštane ostalih sela u resteikciji upućujemo na svoje predsednike Mesnih zajednica kako bi se slanje cisterni sprovelo na najorganizovaniji način u vreme restrikcija.