KONTAKT

  • Javno komunalno stambeno preduzeće Topola
  • Milivoja Petrovića Blaznavca 6, 34310 Topola
  • servis centar
    0800 001 003


  • tel/Fax: +381 (34) 6811 075 , 6812-075
  • PIB: 101223270
  • Matični broj: 07123582
  • Žiro račun: 205-81392- 61