generalni direktor

Generalni direktor JKSP "Topola" se bira od strane osnivača - Opštine Topola, na period od 4 godine. Uslovi i način izbora, nadležnost i ovlašćenja generalnog direktora određeni su Zakonom o javnim preduzećima, Odlukom o organizovanju JKSP "Topola" i Statutom preduzeća. Generalni direktor JKSP "Topola" je Tanja Cvetković, diplomirani inženjer arhitekture. Stupila je na dužnost 01.08.2013. godine. Biografija