Završetak izgradnje makadamskog puta Zagorica (Mirkovići) - Žabare (Malo Žabare)

2020-09-18 10:20:40

Izvođenje radova na rehabilitaciji dela nekategorisanog puta "MZ Zagorica (Mirkovići) - MZ Žabare (Malo Žabare)", u ukupnoj dužini od 1000m, sa današnjim danom bi trebalo da bude završeno.

Nakon izgradnje ovog putnog pravca pristupiće se izgradnji nekategorisanog puta "Mujin zabran - Jelenac" u MZ Maskar u ukupnoj dužini od 800m.

U nastavku možete pogledati slike sa terena i kako izgleda završna faza izgradnje makadamskog puta "MZ Zagorica (Mirkovići) - MZ Žabare (Malo Žabare)".