VOZILO ZA OTPUŠAVANJE I ISPIRANJE KANALIZACIJE

2020-09-16 14:03:50

JKSP "Topola" je unapredilo svoju mehanizaciju i ponudu usluga sa specijalizovanim vozilo za otpušavanje i ispiranje kanalizacije, kao i pražnjenje septičkih jama (popularna WOMA).

Do sada JKSP "Topola" i Opština Topola odvajali su godišnje oko 1-1,5 miliona dinara za korišćenje ovih vozila od trećih lica, pretežno za rešavanje hitnih situacija (zapušenja).

Od sada JKSP "Topola" će samostalno rešavati probleme u kanalizacionim instalacijama, ali i pružati usluge trećim licima.

Zainteresovana lica mogu iznajmiti ovo specijalizovano vozilo sa izvršiocima,

po promotivnoj ceni do 7.000 dinara po radnom satu.