Vodovodna linija za deo Žabara

2018-09-06 13:42:21

U toku su radovi na izgradnji vodovodne linije za deo sela Žabare, potes Careva Glavica.

JKSP "Topola" je izvodi radove na izgradnji vodovodne linije za deo sela Žabare. Do sada je izrađeno oko 200 metara linije, a trenutno se izrađuje glavni regulacioni šaht.

Narednih dana će se izvoditi radovi na prelazu preko potoka, izgradnji narednih reguliacionih šahtova i postavljanju linije u dužini od 400 metara.

Završetkom ovih radova vodu će dobiti preko 30 domaćinstava u ovom reonu.