Uvođenje novog uličnog osvetljenja - MZ Krćevac

2018-04-19 11:17:00

Završeno je postavljanje 16 svetiljki tipa Na 70W na uvođenju novog uličnog osvetljenja u MZ Krćevac potes "Orion - Gajići". Svetiljke će biti puštene u rad nakon dobijanja priključka od strane EPS Topola.