UKLANJANJE KONTEJNERA KAO POSLEDICA RADNJI NESAVESNIH GRAĐANA

2018-01-31 13:15:50

Usled učestalog paljenja kontejnera, tj. bacanja vrelog pepela, uklanja se kontejner iz

ulice Mije Todorović u Topoli.