SVETLA STRANA KRIZE U TOPOLI

2021-04-23 23:06:47

 

Svetla strana nezapamćene, političke krize u Topoli

Komunalno preduzeće, bez politike?

 

Dok se tasovi na vagi lokalne Skupštine opštine Topola vagaju na 20:20, igraju političke igre i uzaludno gubi vreme i energija,

Javno komunalno stambeno preduzeće „Topola“ radi i privlači nove projekte.

U saradnji sa osnivačem – Opština Topola, ali i drugim dobronamernim subjektima, rukovodstvo preduzeća sprečilo je nastanak duga od preko 30.000.000 dinara, blokadu rada preduzeća, mogući štrajk zbog zaostanka primanja, odliv stručnjaka i izuzetno sumoran poslovni ambijent.

Danas, plate se uredno isplaćuju, dug prema dobavljačima, nastao prethodnih godina, smanjen je na 10.000.000 dinara. Prema projekcijama rasta iz prethodna 2 meseca, potpuna konsolidacija očekuje se za 6 meseci.

 

Međutim, da li će deblokada rada Skupštine opštine Topola, značiti blokadu najvažnijeg preduzeća za standard i zadovoljstvo građana Topole?

JKSP „Topola“ već radi otežano, zbog nestabilnosti i čestih prekida sednica Skupštine opštine Topola. Zbog toga, preduzeće je na „rezervnom finansiranju“, odnosno na nivou prethodne godine, bez novih nabavki i sa manjim brojem zaposlenih.

 Ali, kad imate dobar kurs, sredstva će se naći.

Paralelno se izvode radovi na izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže u vrednosti od 20.000.000 dinara. Početkom maja započinju se radovi na kanalizaciji u delu naselja Oplenac vrednosti 10.000.000 dinara. Sprovodi se uređenje novog izvorišta pijaće vode, sanacija rezervoara pijaće vode u selu Lipovac, izgradnje i sanacije lokalnih puteva...

Narednog meseca, očekuje se i realizacija projekta rekonstrukcije vodovodne linije u naselju Torovi i opremanja vešernice za sopstvene potrebe, saradnjom sa donatorskim organizacijama.

Zaposleni u JKSP „Topola“ dobiće novu zaštitnu opremu i bolje uslove rada, što je godinama unazad, problem najvećem broju zaposlenih, a značajno utiče i na ugled preduzeća.

Vodosnabdevanje, prečišćavanje otpadnih voda (retkost u Srbiji) kao i sve ostale komunalne usluge, vrše se uredno.

Nastavkom kursa započetog pre 2 meseca, biće isplaćena razlika zarada u proseku oko 8.000 dinara, a do kraja godine, očekuje se značajnije povećanje zarada i prijem novih radnika. Trenutno, prosečne zarade u JKSP „Topola“ su 10.000 dinara niže od proseka u Srbiji.

Do blokade JKSP „Topola“ će doći ukoliko se politika ponovo umeša u rad, jer tada nema racionalnog praćenja i projektovanja prihoda i rashoda, kao ni interesa samog preduzeća.

 

Preostaje samo da se nadamo da će sve političke opcije shvatiti znajačaj komunalnog preduzeća, kao izraz stručnosti, operativnosti i požrtvovanosti, jer samo od toga zavisi život građana Topole.