Proširenje uličnog osvetljenja - MZ Šume I faza

2019-05-27 14:12:56

U toku je proširenje uličnog osvetljenja u MZ Šume. U prvoj fazi koja je planirana za 2019.godinu biće ugrađena 31 svetiljka 70W. Slike sa terena, kao i pozicije ugrađenih svetiljki možete pogledati u nastavku ove objave. Napominjemo da će u drugoj fazi biti osvetljeni i preostali deovi sela (putni pravac koji se nalazi ispod trafostanice).