PRIKLJUČAK I HIDRANSKA MREŽA ZA SAINT-GOBAIN

2020-11-06 08:02:45

PRIKLJUČAK I HIDRANSKA MREŽA ZA SAINT-GOBAIN

 

JKSP "Topola" će 06.11.2020. godine završiti radove na priključenju i izradi hidranske mreže za "Saint-Gobain" doo, objekat stovarišta u ulici Vojvode Putnika i pored veoma nepovoljnih vremenskih prilika.

Radi se o ugovorenim radovima, za koje je JKSP "Topola" jedino registrovano i osposobljeno preduzeće na teritoriji opštine Topola.

Uprkos mitu, popularnom u određenim strukturama, da JKSP "Topola" živi od budžetskog novca, ovakvi ugovoreni poslovi su neophodan uslov za opstanak preduzeća, koje je tržišno orijentisano i mora zaraditi sva sredstva, isključivo sopstvenim radom.