POSLOVANJE U OBLACIMA

2019-06-20 09:13:27

JKSP "TOPOLA" JE ZAPOČELO PRELAZAK NA POSLOVANJE KROZ CLOUD, PRATEĆI SVETSKE TRENDOVE I VELIKE PREDNOSTI KOJE PRUŽA OVAJ VID POSLOVANJA (LIFT & SHIFT).

NAJVAŽNIJI POSLOVNI PROCESI SU SADA EKONOMIČNIJI, BEZBEDNIJI, FLEKSIBILNIJI I DOSTUPNI IZ BILO KOG DELA SVETA.

POSLOVANJE U OBLACIMA SMANJUJE POTREBE ZA ULAGANJE U LOKALNE MREŽE I RAČUNARE; BEZBEDNOST JE PODIGNUTA NA VIŠI NIVO KROZ BOLJE FILTRIRANJE I BEZBEDNU VEZU; STVORENE SU MOGUĆNOSTI ZA RAD OD KUĆE, U POKRETU I IZ SKORO SVIH ZEMALJA SVETA.

KORISNICI USLUGA I NAŠI POSLOVNI SARADNICI (U OBLASTI MAPIRANJA, ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA, PRISTUPA ARHIVI I KOMUNIKACIJA) IMAĆE BOLJI I BRŽI PRISTUP, KAO I ODGOVORE NA SVOJA PITANJA I ZAHTEVE.

JKSP "TOPOLA" JE SADA U POTPUNOSTI SPREMNO ZA POSLOVANJE BEZ PAPIRA (PAPERLESS). MEĐUTIM, ZBOG ZASTARELIH NAVIKA I NISKIH KADROVSKIH KAPACITETA MNOGIH PRIVREDNIH SUBJEKATA I DRŽANIH ORGANA, OVAJ NAČIN POSLOVANJA BIĆE NEMOGUĆE U POTPUNOSTI SPROVESTI, IAKO JE SET ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH PROPISA, KOJI NAMEĆU OVAJ NAČIN POSLOVANJA, STUPIO NA SNAGU.

OVIM PUTEM POZIVAMO NAŠE POSLOVNE PARTNERE DA ZAJEDNIČKI POJEDNOSTAVIMO, UBRZAMO I POJEFTINIMO NAŠU SARADNJU.