PLAN VODOSNABDEVANJA 30.08-09.09.2019

2019-08-30 14:14:22

INFORMACIJA O VODOSNABDEVANJU ZA 30.08 - 09.09.2019

PLANIRANE MERE DAJU REZULTATE!

Svi korisnici u seoskim naseljima priključeni su na sistem vodosnabdevanja, osim Žabara, koje će biti priključeno u ponedeljak u 8 časova. Plan vodosnabdevanja za seoska naselja ostaje nepromenjen.

Urbani deo Topole neće imati vodu u periodu od 22-06 časova, tokom noći 31.08/01.09.

Detalji se nalaze na dnu stranice.

 

ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ НА ДАН 30.08.2019 У 900

 

 Доток са свих изворишта из Јарменоваца износи 20 l/s, а са градских изворишта 9 l/s. Као што је и очекивано, издашност површинских и дубинских извора се смањује.

 Потрошња пијаће воде у урбаном делу Тополе смањила се за 3-5 l/s, али је и даље већа од дотока, нарочито увече, што указује на заливање биљака. Веома честе хаварије су карактеристичне у време рестрикција, због варијација притиска и протока. Срећом, радило се инсталацијама мањег промера. Након успостављања водоснабдевања, може доћи до појаве мутноће код корисника са старијим инсталацијама.

На главном цевоводу, потес Дубока у Винчи, идентификовано је цурење. Међутим, због малих резерви и дотока, отклањање квара на класичан начин довело би до потпуне обуставе водоснабдевања, на неколико дана. У току је израда специјалних спојки, које не постоје на тржишту, којима би могао да се отклони квар, без затварања воде на главном цевоводу.

 Дана 30.08.2019. године у 9 часова резерве пијаће воде у резервоару R0 износе 4,6 метара.

 

ПЛАН МЕРА ЗА ПЕРИОД 30.08-09.09.2019

 

 Претходни план водоснабдевања дао је очекиване резултате, па се ниво резерви повећао за 1 метар.

Потрошња током викенда је знатно већа, него током радних дана.

Како је већ најављено, потребно је ниво резерви подићи на максимум до 02.09.2019. године, због почетка школске године.

Због тога, неопходно је наставити са рестриктивним мерама на исти начин, као и до сада. Уколико се стање поправи почетком септембра, овај план ће бити ревидиран.

 

 Водоснабдевање по данима:

Насеље

30.08

31.08

01.09

02.09

03.09

04.09

05.09

06.09

07.09

08.09

09.09

Топола

00-24

00-22

06-00

00-24

00-24

00-24

00-24

00-24

00-24

00-24

00-24

Жабаре

/

/

/

08-00

00-24

00-08

/

/

/

08-00

00-24

Липовац

08-00

00-08

/

08-00

00-08

/

08-00

00-08

/

08-00

00-08

Винча

08-00

00-08

/

08-00

00-08

/

08-00

00-08

/

08-00

00-08

Пласковац

08-00

00-08

/

08-00

00-08

/

08-00

00-08

/

08-00

00-08

Метеризе

08-00

00-08

/

08-00

00-08

/

08-00

00-08

/

08-00

00-08

Митровчић & Ваганац

08-00

00-08

/

08-00

00-08

/

08-00

00-08

/

08-00

00-08

 

НАПОМЕНЕ:

  1. Понављати апел корисницима да рационално и наменски троше пијаћу воду, те да не захватају велике количине резерви, јер став „троши док има“ доводи до ситуације да нико неће имати воде, због пражњења резерви;
  2. ХИТНО појачати инспекцијски надзор над наменским коришћењем воде за пиће, јер велики број грађана упућује примедбе на ову појаву, али несавесни грађани не сносе икакве последице.
  3. План објавити на интернет презентацијама, друштвеним мрежама и радио станицама.