PLAN VODOSNABDEVANJA 16 - 23. Septembar 2019

2019-09-17 08:26:31

INFORMACIJA O VODOSNABDEVANJU ZA PERIOD 16 - 23.09.2019.

VЕОМА STABILNO, SA MANJIM PLANSKIM OBUSTAVAMA.

 

Svi korisnici na sistemu JKSP "Topola" imaju vodu. 

Predviđene su restrikcije u vodosnabdevanju za seoska naselja svakog trećeg dana, počev od 18.09.2019. Ukoliko se popravi hidrološka situacija ili dodatno smanji potrošnja, plan se neće primenjivati.

Detalji se nalaze na dnu stranice.

 

ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ НА ДАН 16.09.2019 У 900

Доток са свих изворишта из Јарменоваца износи 17 l/s, а са градских изворишта 10 l/s. Није било падавина. Дневне температуре су око 30о С. Ноћне температуре су 12 – 14о С.

Од 12.10.2019. године сви корисници на систему ЈКСП „Топола“ имају воду.

Потрошња пијаће воде се значајно смањила. Последњих 7 дана урбани део Тополе троши мање од дотока, па се указала прилика да се одступи од плана и снабдеју сви корисници. Показало се да је потрошња опала и у сеоским насељима. Међутим, због малог дотока, ниво резерви се смањује, али знатно мање.

Стање је значајно поправило искључење резервоара R3 и санација неколико хаварија, које се нису могле утврдити, без специјалне опреме за детекцију сурења. Детаљном провером свих инсталација изнад СШ „Краљ Петар I“ потврђен је огроман проблем са резервоаром R3, који је испуштао велику количину воде кроз зидове. Међутим, због конфигурације терена и старости овог резервоара, ово испуштање није било видљиво. Општина Топола и ЈКСП „Топола“ су покренули поступак хитне санације и очекује се да овај резервоар буде обновљен до новембра 2019. Након обнове резервоара неопходна је и реконструкција водоводних линија које се напајају из овог резервоара, јер су веома старе и израђене испод свих (и тада важећих) стандарда.

 Дана 16.09.2019. године у 9 часова резерве пијаће воде у резервоару R0 износе 4,6 метара.

 

ПЛАН МЕРА ЗА ПЕРИОД 16.09 – 23.09.2019

Мере на оптимизацији водоснабдевања дале су одличне резултете, знатно боље од очекиваних.

Водоснабдевање и ниво резерви је потпуно стабилизован.

Имајући у воду временску прогнозу за наредних 7 дана, не очекује се повећање потрошње, нити повећање дотока.

Како укупна потрошња превазилази доток, то је неопходно планирати рестриктивне мере, али смањеног интензитета.

Сеоска насеља би била снабдевана по кључу 2-1, односно искључивање воде сваки трећи дан.

Уколико дође до падавина, даљег смањења потрошње, те не буде хаварија, овај план неће бити примењен.

 

Водоснабдевање по данима:

Насеље

16.09

17.09

18.09

19.09

20.09

21.09

22.09

23.09

Жабаре

00-24

00-24

00-08

08-24

00-24

00-08

08-24

00-24

Липовац

00-24

00-24

00-08

08-24

00-24

00-08

08-24

00-24

Винча

00-24

00-24

00-08

08-24

00-24

00-08

08-24

00-24

Пласковац

00-24

00-24

00-08

08-24

00-24

00-08

08-24

00-24

Метеризе

00-24

00-24

00-08

08-24

00-24

00-08

08-24

00-24

Митровчић & Ваганац

00-24

00-24

00-08

08-24

00-24

00-08

08-24

00-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНЕ:

  1. Понављати апел корисницима да рационално и наменски троше пијаћу воду, те да не захватају велике количине резерви, јер став „троши док има“ доводи до ситуације да нико неће имати воде, због пражњења резерви;
  2. ХИТНО појачати инспекцијски надзор над наменским коришћењем воде за пиће, јер велики број грађана упућује примедбе на ову појаву, али несавесни грађани не сносе икакве последице.
  3. План објавити на интернет презентацијама, друштвеним мрежама и радио станицама.