PLAN MERA USLED SUŠE NA DAN 17.08.2017. GODINE

2017-08-17 10:44:45

Dana 17.08.2017. god. sa sistema JKSP "Topola" će biti isključeni:

 1. Vinča

       2. Plaskovac

     3. Lipovac

Dotok vode na svim izvorištima se smanjuje, a potrošnja povećava.

Količine vode u rezervoarima su na minimumu, pa apelujemo na racionalnu potrošnju.

U slučaju prevelike potrošnje plan će biti hitno izmenjen.

Unapred hvala,

Vaš JKSP "Topola"