PLAN MERA USLED SUŠE na dan 10.08.2017.godine

2017-08-10 08:32:19

Dana 10.08.2017.godine svi korisnici na vodovodnom sistemu biće uredno snabdeveni do 22h.

Ukoliko se voda bude racionalno koristila, restriktivne mere se neće primenjivati ili će biti svedene na minimum.

 

Unapred  hvala

Vaš JKSP "Topola"