Mere štednje vode usled visokih temperatura

2019-08-21 15:08:52

Dotok vode opada brže od očekivanog. Sa svih izvorišta u Jarmenovcima dolazi 22 l/s.

Pored toga, došlo je do kvara na instalacijama na Krečani, koji bi trebalo da bude otklonjen u toku dana. Kao što je i planirano, Vinča, Plaskovac, Lipovac i Meterize će biti uključeni u 13h.

Međutim, zbog smanjenog dotoka i neuspelog apela za štednju, neophodno je isključenje sa vodosnabdevanja svih seoskih naselja na 48 časova, počev od sutra u 8h. Situacija se prati danonoćno, kvarovi otklanjaju u najkraćem roku i nadamo se da će građani shvatiti značaj racionalne potrošnje pijaće vode.