Izgradnja nekategorisanog puta "Mujin zabran - Jelenac" u MZ Maskar

2020-09-24 13:10:42

U toku je izvođenje radova na izgradnji nekategorisanog puta "Mujin zabran - Jelenac" u MZ Maskar u ukupnoj dužini od 800m.