Izgradnja makadamskog puta Zagorica (Mirkovići) - Žabare (Malo Žabare)

2020-09-16 11:56:52

U toku je izvođenje radova na rehabilitaciji dela nekategorisanog puta "MZ Zagorica (Mirkovići) - MZ Žabare (Malo Žabare)" u ukupnoj dužini od 1000m.