IZGRADNJA ATARSKIH PUTEVA - MZ KLOKA

2017-10-04 11:28:19

Završeni su radovi na revitalizaciji atarskog puta "Arsenijevići - Arsići" u MZ Kloka.

(dužine 1200m i širine 3m)