INFORMACIJA O VODOSNABDEVANJU

2019-10-31 08:05:14

SVI KORISNICI SU PRIKLJUČENI NA SISTEM VODOSNABDEVANJA JKSP "TOPOLA".

Vinča, Plaskovac, Lipovac i Meterize imaju vodu od 30.10, a sela Žabare, Mitrovčić i Vaganac od 31.10. u 8 časova.

Manje padavine i pad temperature su smanjili potrošnju i neznatno povećali dotok sirove vode sa Rudnika, sa 12 na 14 l/s. Gradska izvorišta rade sa nepromenjenim kapacitetima.