HAVARIJA NA GLAVNOM CEVOVODU I PROBLEM SA REZERVOAREM

2017-09-08 19:19:18

HAVARIJA NA GLAVNOM CEVOVODU

U 16 časova sanirana je havarija na glavnom cevovodu na lokaciji Duboka u Vinči.

  

Havarija se dogodila na prelazu preko potoka na izuzetno nepristupačnom mestu u šumi. 

Do isticanja je došlo na potpuno nestandardnom, veoma starom, livenom komadu. Zbog toga je bilo neophodno hitno izraditi specijalnu šelnu, kako bi se isticanje otklonilo bez prekida u dotoku vode.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Međutim, ovo rešenje je samo privremeno. Za trajnu sanaciju ovog dela cevovoda, neophodno je zameniti stare cementno-azbestne cevi, liveni komad i izraditi potpuno novi prelaz preko potoka.

Obzirom da to zahteva i potpuni prekid dotoka vode iz Jarmenovaca, kao i velika finansijska i materijalna sredstva, kao i angažovanje većeg broja zaposlenih, rekonstrucija ovog dela cevovoda izvršiće se u periodu stabilnog vodosnabdevanja i nakon opsežnih priprema.

 

PROBLEM SA REZERVOAREM R1

Tokom noći 07-08 Septembra detektovan je problem sa dotokom vode u rezervoar R1. 

Zbog ovog problema vodu nisu dobila seoska naselja iz prethodne vesti.

Ekipe JKSP "Topola" od jutra rade na rešavanju ovog problema, koji je izazvan izuzetno malim dotokom vode iz Jarmenovaca (13 l/s).

Radovi na ispuni cevovoda, testiranjem pritisaka i proveri svih instalacija nastaviće se i tokom noći do rešenja ovog problema.