GRAĐEVINSKI RADOVI NA NOVOM DELU GROBLJA NA OPLENCU

2017-08-08 19:07:15

Na novom delu groblja u toku su građevinski radovi na izradi nastavka potpornog zida u dužini 70m sa stepenicama, što će u mnogome olakšati povezivanje novog i starog dela groblja.
 Istovremeno se odvijaju i radovi na nastavku izgradnje novih grobnih mesta prvog reda prve kaskade.
Kontinuirana je izrada betonskih opseka, redovno održavanje i košenje groblja.