BESPLATNE SADNICE BELOG JASENA - PROJEKAT "POSADI SVOJ HLAD"

2021-12-07 09:10:28

Општина Топола се уз подршку грађана укључила у пројекат "Посади свој хлад" који подразумева акцију пошумљавања Србије. Топола је добила 100 садница белог јасена које ће бити дељене грађанима у петак, 10. децембра 2021.године са почетком у 12 часова на углу Булевара краља Александра и улице Кнегиње Зорке (код Idea маркета).

Сви заинтересовани грађани моћи ће да дођу и преузму своју садницу белог јасена са упутством за садњу. Саднице се деле бесплатно и то једна садница по особи. Грађани саде саднице на својим парцелама. Школе на територији општине су посебно укључене у ову акцију.

Шумске површине Тополе захватају 5.205 хектара, односно 15% укупне површине тополске општине. Акцијом "Посади свој хлад", грађани Тополе преузимају активно учешће у пошумљавању наше општине, уз подршку Општине Топола и ЈКСП Топола. Планирани оптимум пошумљености Републике Србије износи 40%.