APEL ZA RACIONALNU POTROŠNJU VODE ZA PIĆE

2022-07-16 14:31:35

Kako nas u narednim danima ponovo očekuju izuzetno visoke temperature, apelujemo na sve potrošače da racionalno i namenski vodu koriste za piće, pripremanje hrane, održavanje lične i higijene domaćinstva. 
Sve aktivnosti kao što su navodnjavanje i zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, punjenje bazena, polivanje i hlađenje terasa i dvorišta, pranje vozila, kao i zloupotreba hidranata predstavljaju NENAMENSKU POTROŠNJU, koju će nadležne ekipe svakodnevno kontrolisati na terenu.
Pozivamo da se voda koristi racionalno, kako bi je svi imali u dovoljnim količinama, a istovremeno i očuvali sistem vodosnabdevanja.
NENAMENSKIM TROŠENJEM SVI GUBE!