APEL ZA IZMIRIVANJE ZAOSTALIH OBAVEZA

2020-05-06 11:42:40

APEL ZA IZMIRIVANJE ZAOSTALIH OBAVEZA

 

Molimo korisnike JKSP „Topola“ da izmite svoje zaostale obaveze, u skladu sa Vašim mogućnostima.

Vanredno stanje je sprečilo izvođenje investicionih radova, a mere Vlade RS predviđale su obustavu svih transfera, osim najosnovnijih potreba opština. Pomoć države za oporavak privredne ne podrazumeva javna komunalna preduzeća, koja su jedna od najpogođenijih pandemijom i merama u Republici Srbiji.

Takođe, procenat naplate je smanjen za oko 30%.

Ovi finansijski udari, doveli su JKSP „Topola“ u situaciju da nije u stanju da redovno izmiruje svoje obaveze preme dobavljačima, niti uredno isplaćuje zarade zaposlenima.

 

Svesni smo da je pandemija COVID-19 ugrozila poslovanje i prihode dela naših građana, za šta JKSP „Topola“ ima razumevanje (jer je i samo u takvoj situaciji) te će tim korisnicima biti omogućeno odloženo plaćanje računa za komunalne usluge, bez kamate.