• JKSP Topola upošljava 71 zaposlenih na neodređeno vreme.

    Obrazovna struktura:
    VSS 8, VS 6, SSS 16, KV 15, PK 9, NK 17
    (Nema zaposlenih koji su završili privatne univerzitete ili škole)

    Od stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, kojim je zabranjena popuna upražnjenih ili nepopunjenih radnih mesta, JKSP Topola ima velikih problema sa radnom snagom. Od stupanja na snagu zakona upražnjeno je 7 radnih mesta, koja još uvek ne mogu biti popunjena.