Deo gradjana i privrede uporno pokušavaju da teret svog dugovanja prebace na druge gradjane. Neplaćanjem računa za komunalne usluge ugrožen je kvalitet i obim usluga koje pruža JKSP "Topola", te se deo nedostajućih sredstava pribavlja od Opštine Topola, putem subvencija.

Potrebno je posebno podvući da su cene komunalnih usluga DALEKO ISPOD EKONOMSKIH CENA. Na sreću, deo nedostajućih sredstava se nadoknađuje iz subvencija, a zahvaljujući razumevanju Opštine Topola.

Međutim, subvencije podrazumevaju naplatu od 100%, te jedan deo sredstava nije pokriven ni na jedan način (neplaćanje računa). Angažovanjem svih službi JKSP "Topola", procenat naplate je vraćen na 80%, odnosno na nivo sa početka 2006 godine.MOLIMO GRAĐANE I PRAVNA LICA DA UREDNO IZMIRUJU SVOJE OBAVEZE, A U INTERESU SVIH GRAĐANA, TE IZBEGNU OGROMNE SUDSKE TROŠKOVE, KOJI ČESTO PREVAZILAZE DUG.