JKSP Topola je ušlo u završnu fazu izvođenja radova na fekalnoj kanalizaciji u ulici Pilota Zorana Tomića (Božurnja). I pored velikih problema u izvođenju - gustina saobraćaja na magistralnom putu Beograd - Kragujevac, velike dubine rova koje u nekim delovima dosežu i 5 metara, mekoće zemljišta i čestih obrušavanja, kao i zauzetosti ljudstva i mašina na drugim projektima, radovi će biti okončani znatno pre ugovorenog roka - 14.10.2015. godine. Paralelno sa završetkom radova, biće izvođeni i radovi na izgradnji crpne stanice (CS), koja će potisnim vodom upućivati otpadne vode do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).

Puštanje u rad i priključenje korisnika se očekuje oko 1. novembra 2015. godine.

Brzina izvođenja radova nije uticala na kvalitet radova, na koji je stavljen naročit akcenat, obzirom na iskustvo i činjenicu da će JKSP Topola vršiti održavanje nakon puštanja u rad. Ova okolnost je od naročitog značaja, jer javne nabavke i različitost izvođača i lica koje će vršiti kasnije održavanje, dovodi veoma lošeg kvaliteta radova, a što pruzrokuje ogromne troškove budućeg održavanja, kao i nezadovoljstvo korisnika.Realizacijom ovog projekta JKSP Topola je pokazalo da može izvoditi i najsloženije radove na izgradnji kanalizacije i vodovoda i ispuniti najambicioznije planove u istoriji opštine Topola kada je u pitanju ulaganje u komunalnu infrastrukturu.