Kamion će biti neophodan za ispunjavanje ugovora koje je zaključilo JKSP Topola, čija vrednost prelazi 50.000.000 dinara.
Kamion je idealan za prevoz rastresitih materijala i nasipanje podloga za vodovod i kanalizaciju.
Takođe, kamion će doneti značajne uštede zbog veoma male potrošnje po toni tereta. Kamion je stigao 25. Juna i već 26. Juna će biti upućen na prevoz materijala.